Tìm người thân

MS5753: Nguyễn Thị Ngọc Thủy tìm chị Nguyễn Thị Kim Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hương

Năm sinh: 1967

Tên mẹ: Lê Thị Ngọc Hồng

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Văn Cu

Năm thất lạc: Khoảng 1985

Gia đình tha thiết mong tin chị Nguyễn Thị Kim Hương, sinh năm 1967, bỏ nhà đi từ năm 1985. Mẹ là bà Lê Thị Ngọc Hồng, thường gọi là bà Sáu Giác Lễ.

Chị Hường là con cả trong gia đình có 4 chị em là Hường, Hoa, Cu, và Thủy. Chị Hường sống với mẹ và các em tại Biên Hòa, Đồng Nai. Khi chị Hường được 18 tuổi, giận gia đình, chị bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Bà Hồng cùng với các con

Bà Hồng cùng với các con

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]