Tìm người thân

MS13526: Nguyễn Thị Ngọc Thủy tìm bạn Nguyễn Thị Phương Lan

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Lan

Năm sinh: 1958

Quê quán: Đà Lạt

Năm thất lạc: 1977

Nguyen Ngoc Thuy(phai) va ban Nguyen Thi Phuong Lan

Bà Nguyễn Thị Phương Lan (trái) và Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy rất mong gặp lại bạn Nguyễn Thị Phương Lan, sinh năm 1958, tại Sài Gòn.

Bà Thủy không rõ tên cha mẹ của bà Lan. Chỉ biết cha là người Nhật, mẹ là người miền Bắc, gia đình sinh sống ở khu vực Cầu Muối. Khi đi học, bà Lan chơi thân với bà Thủy và bà Oanh. Sau giải phóng, bà Lan theo gia đình về Vĩnh Long sinh sống. Năm 1977, bà Lan theo cha về Nhật. Trước khi đi, bà có cho bà Oanh địa chỉ của mình tại Nhật. Sau đó bà Oanh làm thất lạc nên mất liên lạc với bà Lan.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *