Tìm người thân

MS4373: Nguyễn Thị Ngọc Thảo tìm cha Nguyễn Ngọc Tâm

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tâm

Năm thất lạc: 1968

Bà Hoàng Thị Hiếu (lúc trẻ)

Bà Hoàng Thị Hiếu (lúc trẻ)

Ông Nguyễn Ngọc Tâm là người hoạt động bí mật, không rõ là hoạt động cho phía bên Ngụy Quyền hay Cộng Sản tại Đà Nẵng. Khoảng năm 1964 ông sống chung với bà Nguyễn Thị Ngọc (1930). Đến năm 1965 bà Ngọc sinh được 1 người con gái đặt tên là Nguyễn Thị Ngọc Thảo. Trong quá trình chung sống, ông Tâm thường đi đi, về về rất bí mật và mang theo 1 chiếc va li. Bà Ngọc không biết ông làm gì, ở đâu, chỉ biết ông thường đi công tác bằng máy bay, mang theo chiếc va li bí mật. Năm 1968, nghe nói ông bị mất ngoài phi trường Đà Nẵng tuy nhiên có nguồn tin, vì ông hoạt động mật sợ ảnh hưởng đến bà, nên ông sai người báo tin thế, từ đó vợ con mất liên lạc với ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *