Tìm người thân

MS14639: Nguyễn Thị Ngọc Mai tìm mẹ

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Năm thất lạc: 1972

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1972 mong tìm mẹ ruột.

Năm 1972, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai được sinh ra tại trạm xá ấp Văn Côi, Đồng Nai. Sau khi sinh, mẹ ruột chị Mai bỏ đi, rồi bặt tin đến nay

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]