Tìm người thân

MS19075: Nguyễn Thị Ngọc Lan tìm em Nguyễn Dũng

Họ và tên: Nguyễn Dũng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Kim

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Năm thất lạc: 1997

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan mong tìm em trai cùng mẹ khác cha Nguyễn Dũng. Mất liên lạc năm 1997. Mẹ là bà Nguyễn Thị Kim.
 
Bà Kim lập gia đình ở Qui Nhơn rồi được một người con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Không rõ năm nào, vợ chồng chia tay nhau, bà dẫn con gái Ngọc Lan vào Ninh Thuận sinh sống. Tại đây, bà quen và chung sống với 1 người lính Mỹ rồi sinh ra anh Nguyễn Dũng.
 
Một thời gian sau bà Kim bị bệnh qua đời, anh Dũng bỏ nhà vào Đồng Nai làm ăn rồi được một gia đình nhận làm con nuôi rồi sang Mỹ định cư. Sau khi sang Mỹ, anh Dũng đổi tên thành Nguyễn Thế Cơ và vẫn thường liên lạc với gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên đến năm 1997 thì bặt tin đến nay.

 

Ông Nguyễn Dũng

Ông Nguyễn Dũng

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *