Tìm người thân

MS22525: Nguyễn Thị Ngọc Bích tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Nguyễn Thị Bé

Tên cha: Nguyễn Văn Thâu

Tên mẹ: Phan Thị Nhung

Năm thất lạc: 1973

Nguyễn Thị Bé lúc trẻ

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích đăng ký tìm họ hàng bên ngoại.

Mẹ chị Nguyễn Thị Ngọc Bích là bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1942, quê gốc Bến Tre. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Thâu và Phan Thị Nhung.

Khoảng 1962 – 1963, ông Nguyễn Văn Bạn đóng quân tại Bến Tre, gặp và chung sống với bà Nguyễn Thị Bé người địa phương. Bà Bé nói với chồng sau khi hòa bình sẽ dẫn gia đình về thăm quê. Năm 1973, bà Bé mất đột ngột nên gia đình không có thông tin họ hàng bên ngoại để đi tìm.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *