Tìm người thân

MS16377: Nguyễn Thị Ngoan tìm con Phạm Thị Ngọc Ánh và Phạm Ngọc Thủy

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Ánh, Phạm Ngọc Thủy

Tên cha: Phạm Phú Nhơn

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ngoan

Năm thất lạc: 1972

Bà Nguyễn Thị Ngoan

Bà Nguyễn Thị Ngoan đăng ký tìm hai con Phạm Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1970 và Phạm Ngọc Thủy, sinh năm 1971. Bố mẹ là ông bà Phạm Phú Nhơn và Nguyễn Thị Ngoan.

Trước năm 1970, bà Nguyễn Thị Ngoan quen ông Phạm Phú Nhơn, là lính VNCH. Năm 1970, bà Ngoan sinh con gái, đặt tên Phạm Thị Ngọc Ánh. Sau khi sinh con 1 tuần, bà Ngoan gởi con nhờ các Sour ở Cô Nhi Viện Gò Vấp nuôi giúp. Năm 1971, bà Ngoan sinh con gái thứ 2, đặt tên Phạm Ngọc Thủy và gởi tiếp cho các Sơ ở cô nhi viện Gò Vấp nuôi. Sau đó, bà Ngoan có quay lại thăm nom được 5 – 6 tháng. Năm 1972, bà Ngoan chuyển lên Kon Tom sinh sống, rồi bặt tin hai con đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *