Tìm người thân

MS10565: Nguyễn Thị Nga tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1954

Chị Nguyễn Thị Nga đăng ký tìm họ hàng bên nội, ở Sài Gòn. Mất liên lạc từ khi cha chị là ông Nguyễn Văn Ngà đi tập kết ra Bắc vào năm 1954.

Theo thông tin mà chị Nga biết được. Hai cụ Nguyễn Văn Lượng và Trần Thị Sửu sinh được 4 người con là Ngọc, Ngà, Châu và Hoa. Không rõ năm nào, cụ Lường tham gia biểu tình nên bị lính Pháp bắn chết. Trước năm 1954, ông Ngà sống cùng gia đình trên đường Marie Curie, Chợ Lớn, Sài Gòn. Năm 1954, ông Ngà đi bộ đội rồi tập kết ra Bắc nên mất liên lạc với gia đình từ ngày đó.

Sau khi ra Bắc, ông Ngà lập gia đình rồi sinh được một người con gái. Năm 1961, ông Ngà vào Nam chiến đấu và hi sinh mà không cho vợ con biết thông tin gì về người thân của mình trong miền Nam.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *