Tìm người thân

MS13283 : Nguyễn Thị Nga tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh khoảng năm 1930, tại Nam Định đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1945.

Bà Nga nhớ mình sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em là Trọng, Tâm và Nga. Trong nhà có bà Nhì, dì Ba, cậu Hùng, cậu Huấn. Khoảng năm 1945, bà Nga được mẹ và chị dẫn đi cho một gia đình ở huyện Nhân Thủy, Nam Định làm con nuôi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]