Tìm người thân

MS3429: Nguyễn Thị Nến tìm em trai Nguyễn Tiến Thuận

Họ và tên: Nguyễn Tiến Thuận

Năm sinh: 1942

Tên cha: Nguyễn Tiến Hoà

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nghĩ

Năm thất lạc: 1949

Bà Nguyễn Thị Nến

Bà Nguyễn Thị Nến

Bà Nguyễn Thị Nến đăng ký tìm em trai tên là Nguyễn Tiến Thuận, sinh khoảng năm 1942, tại Hà Tây. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Tiến Hoà và Nguyễn Thị Nghĩ.

Năm 1949, bố mẹ mất khi đang nấu cơm cho dân quân du kích ở trong hầm, gần bến đò sông Đáy.

Sau khi bố mẹ mất, hai chị em phải đến ở cho nhà người quen. Ông Thuận đến ở với bác Hai Chương. Bác hay uống rượu, nên đã bán cháu cho nhà cụ Cai Hồ, có vợ tên Nguyễn Thị Nhâm, quê ở Hà Nam. Ông Thuận hay gọi bố mẹ nuôi là cậu mợ.

Khoàng năm 1954, bà Nến cùng mọi người trong họ xuống Hà Nam tìm em nhiều lần thì được biết ông Thuận đã theo bố mẹ nuôi vào Nam trước đó vài năm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *