Tìm người thân

MS15948: Nguyễn Thị Năng tìm mẹ Nguyễn Thị Vị

Họ và tên: Nguyễn Thị Vi

Năm thất lạc: 1991

Bà Nguyễn Thị Vị

Chị Nguyễn Thị Năng đăng ký tìm mẹ Nguyễn Thị Vị, sinh năm 1940, quê Đồng Nai. Chồng là ông Nguyễn Văn Thị. Các con là Cương, Nhung, Oai, Tuấn, Năng, Thiện, Đào, Dung và Thơ.

Năm 1991, bà Nguyễn Thị Vị phát bệnh tâm thần, bỏ nhà ra đi. Gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không có tin tức.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *