Tìm người thân

MS2044: Nguyễn Thị Năm tìm anh Nguyễn Văn Hăng

Họ và tên: Nguyễn Văn Hăng

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1973

Bà Nguyễn Thị Năm đăng ký tìm anh kết nghĩa tên là Nguyễn Văn Hăng, sinh năm 1945, tại Hải Phòng. Bị mất liên lạc với gia đình bà Năm từ năm 1973.

 ms2044
Nguyễn Thị Năm

Năm 1973, đơn vị ông Hăng đóng quân tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian đóng quân tại đây, ông Hăng và một người đồng hương tên Chiến đã ở nhà bà Năm hơn một tháng.

Nguyễn Văn Hăng

Sau hai tháng đóng quân, ông Hăng đã chào gia đình bà Năm để đi hành quân rồi biệt tích đến nay. Khi đó, ông Hăng giữ chức vụ là Trung đội trưởng.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]