Tìm người thân

MS1008: Nguyễn Thị Na tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Na, sinh khoảng năm 1941 mong muốn tìm lại gia đình của mình.

Theo thông tin mà mẹ nuôi của mình kể lại. Bà Na được xin về nuôi từ một bà lão hay đi lang thang ở chợ Hương Canh. Mẹ bà Na không có con, thấy bà lão hay dẫn đứa bé đi lang thang nên đã xin về nuôi và đặt lại tên là Nguyễn Thị Na. Khi về ở với mẹ nuôi, bà Na khoảng chừng 4 tuổi, nhưng không nhớ gì về gia đình của mình.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *