Tìm người thân

MS16433: Nguyễn Thị Mỹ tìm hai con Lê Minh Hoàng và Lê Minh Nhật

Họ và tên: Lê Minh Hoàng và Lê Minh Nhật

Tên cha: Nguyễn Thị Mỹ

Tên mẹ: Lê Hữu Sang

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Mỹ

Bà Nguyễn Thị Mỹ đăng ký tìm hai con Lê Minh Hoàng, sinh năm 1971 và Lê Minh Nhật, sinh năm 1972. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Thị Mỹ và Lê Hữu Sang.

Trước năm 1970, bà Nguyễn Thị Mỹ chung sống với ông Lê Hữu Sang, là lính VNCH tại Vũng Tàu. Bà Mỹ sinh được ba con là Lê Thị Bảo Châu, Lê Minh Hoàng và Lê Minh Nhật. Tháng 4/1975, ông Sang mất tin tức nên bà Mỹ dẫn anh Hoàng và Nhật đi tìm. Khi ba mẹ con đi đến Bãi Sau, Vũng Tàu, bà Mỹ bảo hai con đứng xem đá banh để bà vào nhà người quen hỏi tin tức của ông Sang. Khi quay ra, bà Mỹ không tìm thấy hai anh Hoàng và Nhật, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *