Tìm người thân

MS3876: Nguyễn Thị Mỹ Chi tìm anh Nguyễn Chí Mỹ

Họ và tên: Nguyễn Chí Mỹ

Năm sinh: 1955

Tên cha: Nguyễn Văn Chẩn

Năm thất lạc: 1955

Ông Nguyễn Văn Chẩn

Ông Nguyễn Văn Chẩn

Ông Nguyễn Văn Chẩn sinh 1912 quê ở Bến Tre, ông có 3 đời vợ. Đời vợ đầu có con trai tên là Bùi Văn Duyên (mất liên lạc một thời gian dài sau này mới tìm lại được). Đời vợ 2 có con là Nguyễn Chí Mỹ, lúc nhỏ thường gọi là Jimmy. Đời vợ 3 có 3 người con là Nguyễn Mỹ Chí, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Nguyễn Mỹ Châu. Trong những năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, ông là bác sĩ ở bệnh viện “Grand” trên Thành Phố Hồ Chí Minh, gặp người vợ thứ 2 nghe nói là người Hoa, hai người lấy nhau, năm 1955 sinh ra người con là chú Nguyễn Chí Mỹ. Sau này không hiểu vì lý do gì, chú Mỹ được mẹ dẫn đi nơi khác sinh sống, nghe nói là chú về Trung Quốc cùng với mẹ chú. Nay người em cùng cha khác mẹ của chú là Nguyễn Thị Mỹ Chi rất mong muốn tìm lại chú, để thực hiện ước nguyện trước khi mất của ba chú- ông Nguyễn Văn Chẩn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *