Tìm người thân

MS10596: Nguyễn Thị Một tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Hoàng Văn Đạt

Năm thất lạc: 1978

Bà Nguyễn Thị Một đăng ký tìm họ hàng bên nội ở miền Bắc, mất liên lạc từ năm 1978.

Cha bà Một là cụ Hoàng Văn Đắc, sinh năm 1935. Cha mẹ tên là Hoàng Văn Dong và Bùi Thị Bùng. Năm 1953, cụ Đắc thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn rồi kết hôn với cụ bà Phan Thị Xuân. Vợ chồng cụ sinh được 6 người con. Năm 1978, anh cả của cụ Đắc là cụ Đạt vào Sài Gòn thăm gia đình em trai một lần rồi ra Bắc và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *