Tìm người thân

MS1956: Nguyễn Thị Mộng tìm em Nguyễn Thị Điềm

Họ và tên: Nguyễn Thị Điềm

Năm sinh: 1942

Tên cha: Nguyễn Văn Sinh

Tên mẹ: Đỗ Thị Bị

Tên anh-chị-em: Anh: Nguyễn Văn Sôi, Nguyễn Văn Nẩy; chị Nguyễn Thị Mộng; anh Nguyễn Văn Mạ và chị Nguyễn Thị Ngắt. Các anh chị đã mất, chỉ còn bà Mộng

Năm thất lạc: 1954

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Mộng mong muốn tìm em gái út tên là Nguyễn Thị Điềm, sinh khoảng năm 1941, tại Hải Dương. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Sinh và Đỗ Thị Bị. Bà Điềm còn có các anh chị là Sôi, Nẩy, Mộng, Mạ và Ngắt. Khoảng năm 1951, cuộc sống khó khăn, cụ Sinh đành cho bà Điềm đi làm con nuôi cụ Tường.

Bà Nguyễn Thị Mộng

Cụ Tường đi lính Pháp, đóng quân tại Bốt Trại Cốc, Hải Dương. Một thời gian sau, bà Điềm theo cha nuôi vào Nam và mất liên lạc đến nay. Nghe nói, cụ Tường quê ở Hà Đông, trước khi vào Nam, cụ vẫn thường cho bà Điềm về nhà chơi thăm gia đình.

Từ trái sang: Chị Nguyễn Thị Mộng Anh, Nguyễn Văn Mạ, Anh Nguyễn Văn Nẩy

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *