Tìm người thân

MS7814: Nguyễn Thị Mộng Duyên tìm em Nguyễn Văn Thành

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành (tức Mày)

Năm sinh: Khoảng 1950

Quê quán: Xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Năm thất lạc: 1959

Bà Nguyễn Thị Mông Duyên

Bà Nguyễn Thị Mông Duyên

Gia đình tha thiết mong tin ông Nguyễn Văn Thành, thường gọi là Mày, sinh khoảng năm 1950 tại Nghệ An. Ông Thành có 1 cục thịt dư ở tai nhưng không rõ là tai nào.

Hai cụ Nguyễn Văn Quỳnh và Võ Thị Mai sinh được 4 người con trai, nhưng chỉ còn lại 2 người là Thành và Ngọc. Khoảng năm 1959, cụ Quỳnh đưa 2 con trai về sống với các người con riêng của ông tên là Lương, Châu, Sáu, Huệ, Nghìn, Anh và Duyên. Hàng ngày, ông Thành phụ cha đi canh ruộng đậu.

Một thời gian sau, hoàn cảnh khó khăn, cụ Quỳnh cho ông Thành làm con nuôi vợ chồng cụ Nuôi làm nghề rèn trong làng. Sau đó, cha nuôi đưa ông Thành về Hà Tĩnh sống, không lâu sau thì cho lại một gia đình khác. Từ đó đến nay, gia đình không còn tin tức gì của ông Thành nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *