Tìm người thân

MS16795: Nguyễn Thị Mon tìm mẹ ruột

Họ và tên: Nguyễn Thị Mon tìm mẹ ruột

Năm thất lạc: 1973

Chị Nguyễn Thị Mon

Chị Nguyễn Thị Mon, sinh năm 1973 đăng ký tìm mẹ ruột.

Theo thông tin từ bà ngoại nuôi là cụ Nguyễn Thị Miên kể lại. Khoảng tháng 7/1973, cụ Nguyễn Thị Miên đến một bệnh viện ở Sài Gòn nhận một bé gái sơ sinh về cho con gái là bà Nguyễn Thị Hạnh nhận làm con nuôi. Lúc đó, người mẹ nói mình là học sinh trường Thánh. Do mang thai ngoài ý muốn, gia đình không chấp nhận nên phải tìm người cho con, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *