Tìm người thân

MS12117: Nguyễn Thị Minh Thanh tìm chị tên Tự

Họ và tên: chị tên Tự

Năm sinh: 1941

Tên cha: Quốc

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tý thường gọi là cụ Chuột

Năm thất lạc: 1943

Bà Nguyễn Thị Minh Thanh đăng ký tìm chị Tự, sinh năm 1941, tại Quảng Ninh. Bố tên Quốc. Mẹ tên Nguyễn Thị Tý thường gọi là cụ Chuột.

Năm 1940, cụ Chuột đi làm phu tại mỏ than Mông Dương, Quảng Ninh. Năm 1941, cụ Tý sinh được một người con gái đặt tên là Tự. Năm 1943, cụ Tý gửi bà Tự cho vợ chồng cụ Phó May để về quê Thái Bình làm đám tang cho mẹ. Sáu tháng sau, cụ Tý quay lại đón con thì gia đình cụ Phó May đã chuyển đi nơi khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *