Tìm người thân

MS1475: Nguyễn Thị Minh Tâm tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: Nguyễn Ngọc Điển (đã mất)

Tên mẹ: Bùi Thị Sáu (hay tuyền)

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị An (Xa), Nguyễn Thị Hải (Gấm), Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Dinh

Năm thất lạc: 1952

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Minh Tâm, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Bà Tâm nhớ tên của ba mẹ mình Nguyễn Ngọc Điển và Bùi Thị Sáu. Người ta còn gọi mẹ của bà là Tuyền. Bà Tâm còn có các anh chị em là An, Hải, Quang, Tình và Dinh.

Trước đây gia đình bà Tâm sống ở Hà Nội. Không rõ năm nào thì chuyển vào Nam sinh sống ở gần khu vực Chợ Lớn. Năm 1952, bà Tâm lập gia đình rồi theo chồng về Campuchia.

Từ đó đến nay, bà Tâm không biết tin tức gì về gia đình ruột thịt của mình dù đã nhiều lần quay về Việt Nam tìm kiếm.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *