Tìm người thân

MS10924: Nguyễn Thị Minh Hương tìm cha Nguyễn Ngọc Đậu

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đậu

Năm sinh: 1930

Năm thất lạc: 1951

Le Thi Bich Thao

Cụ Lê Thị Bích Thảo lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, sinh năm 1952, rất mong biết tin cha là Nguyễn Ngọc Đậu, sinh năm 1930. Cụ Đậu có người em gái là Nguyễn Thị Ngọc Duyên.

Cụ Đậu trước đây là giáo viên dạy nhạc tại Hà Nội. Cụ chơi đàn Mandoline rất giỏi. Năm 1951, cụ vào Đồng Hới, Quảng Bình sinh sống. Trong thời gian này, cụ chung sống với cụ Lê Thị Bích Thảo. Khi cụ Thảo mang thai được 5 tháng thì cụ Đậu trở ra Hà Nội và dặn nếu sinh con gái thì đặt tên Hương.

Sau khi cụ Thảo sinh con không bao lâu thì cụ bồng con theo mẹ vào Nam sinh sống và bặt tin chồng từ ngày đó. Có thông tin cụ Đậu có quay lại tìm vợ con nhưng không gặp nên bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]