Tìm người thân

MS13551: Nguyễn Thị Màu tìm bạn người Mỹ tên Rose

Họ và tên: Bạn cũ tên Rose

Năm sinh: Khoảng 1944

Quê quán: Mỹ

Năm thất lạc: Khoảng 1972-1973

Co Nguyen Thi Mau luc tre

Bà Nguyễn Thị Màu lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Màu đăng ký tìm bạn tên Rose, sinh khoảng năm 1944. Ông Rose là người Mỹ, da đen, nói tiếng Việt rất giỏi.

Trước năm 1975, ông Rose sang Việt Nam làm cố vấn cho Trung Tâm 4 Tuyển mộ và Nhập ngũ Cần Thơ. Khi đó, bà Màu cũng làm cùng đơn vị với ông. Hai anh em thường tâm sự với nhau. Cuối năm 1972, đầu năm 1973, ông Rose về nước và mất liên lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]