Tìm người thân

MS1584: Nguyễn Thị Mạnh tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1963

Trong ảnh là chị Nguyễn Thị Mạnh, sinh khoảng năm 1960. Chị Mạnh mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình.

Khoảng năm 1963, chị được ba mẹ nuôi đưa về nuôi. Đến khi chị 9 tuổi, chị mới biết mình là con nuôi thông qua một người em ruột của bố.

Sau này, chị có hỏi mẹ nuôi nơi chị được nhặt về để có thể đi tìm lại nguồn cội của mình. Thế nhưng, sự việc cũng đã lâu, mẹ nuôi cũng chỉ nhớ đã nhặt chị ở ga Hàng Cỏ.
Về bản thân mình do thất lạc khi mới 3 tuổi nên chị không biết thông tin gì về gia đình ruột thịt của mình.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *