Tìm người thân

MS20415: Nguyễn Thị Mai tìm mẹ tên Hương

Họ và tên: Tìm mẹ tên Hương

Năm thất lạc: 1970

Chị Nguyễn Thị Mai mong tìm mẹ tên Hương, quê Quảng Nam. Thất lạc từ năm 1970 tại Khánh Hòa.

Chị Mai nghe kể lại, năm 1970, mẹ mang chị Mai cho gia đình ba mẹ nuôi là bà Châu Thị Còn và ông Nguyễn Ngọc Hoàng sống tại Khánh Hòa. Chị Mai là con lai, mẹ ruột cho khi chị mới được 8 tháng tuổi. Khi đó, mẹ đã phải làm giấy cam kết với mẹ nuôi huỷ quyền làm mẹ và quyền quay lại thăm cũng như nhận con. Vì vậy, chị Mai chưa bao giờ được gặp mẹ ruột của mình.

“Như chưa hề có cuộc chia ly“:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY – OFFICIAL”:  http://bit.ly/NCHCCCL-YouTube

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]