Tìm người thân

MS825: Nguyễn Thị Mai tìm gia đình cho con nuôi Nguyễn Đăng Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Đăng Tuấn

Năm thất lạc: Khoảng năm 1988 - 1989

Mẹ nuôi tên là Nguyễn Thị Mai mong muốn tìm gia đình cho con nuôi tên là Nguyễn Đăng Tuấn, sinh khoảng năm 1986.

Anh Nguyễn Đăng Tuấn lúc nhỏ

Khoảng năm 1988 – 1989, bà Trần Thị Hảo đi Quảng Trị về dẫn theo một đứa bé trai khoảng 2,3 tuổi cho gia đình bà Mai làm con nuôi. Bà Hảo cho biết bà thấy đứa bé trai đứng khóc ở Đông Hà, Quảng Trị nên đã dẫn đứa bé về cho bà Mai làm con nuôi. Khi đó, đứa bé chỉ biết được mình tên Tèo, sau đó bà Mai đặt tên là Nguyễn Đăng Tuấn.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]