Tìm người thân

MS10324: Nguyễn Thị Mai tìm em Nguyễn Ngọc Tùng

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tùng

Tên cha: Nguyễn Gia Lương

Tên mẹ: Trần Thị Dần

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Châu Đoài, Nguyễn Thị Tuyết Thi

Năm thất lạc: 07/06/1996

Anh Nguyễn Ngọc Tùng

Anh Nguyễn Ngọc Tùng

Chị Nguyễn Thị Mai đăng ký tìm em Nguyễn Ngọc Tùng, sinh năm 1970, tại Sơn La.

Vợ chồng ông Nguyễn Gia Lương và bà Trần Thị Dần sinh được 5 người con là Mai, Tâm, Đoài, Thi và Tùng. Không rõ năm nào, vợ chồng chia tay nhau, anh Tùng sống với cha trong khu tập thể ở Đồng Nai. Khoảng năm 1990, anh chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh sống với mẹ. Năm 1996, anh quay về Đồng Nai sống với gia đình chị Tâm.

Ngày 7/6/1996, do bất hòa với chị, anh Tùng bỏ nhà đi và bặt tin đến nay.

Lưu

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]