Tìm người thân

MS15483: Nguyễn Thị Mai tìm con Y Văn Phúc Niêkđăm

Họ và tên: Y Văn Phúc Niêkđăm

Tên cha: Y Phu Niêkđăm

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mai

Tên anh-chị-em: Thu Hằng Niêkđăm

Năm thất lạc: 2011

Anh Y Văn Phúc Niêkđăm

Bà Nguyễn Thị Mai đăng ký tìm con Y Văn Phúc Niêkđăm, sinh năm 1982, quê ĐắkLắk. Bố mẹ là ông bà Y Phu Niêkđăm và Nguyễn Thị Mai. Chị gái là Thu Hằng Niêkđăm.

Năm 2000, anh Y Văn Phúc Niêkđăm thi đậu và theo học ngành Sư phạm Anh, tại đại học Tây Nguyên. Sau đó, anh Y Văn Phúc Niêkđăm bị phát bệnh tâm thần. Nhiều lần anh Y Văn Phúc Niêkđăm bỏ nhà đi, và được gia đình đưa về chữa trị tại bệnh viện Tâm thần tỉnh ĐắkLắk. Năm 2010, bệnh thuyên giảm, anh Y Văn Phúc Niêkđăm  theo học lớp Tin học, tại trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây nguyên. Đến tháng 7/2011, anh Y Văn Phúc Niêkđăm bị tái phát, bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]