Tìm người thân

MS10507: Nguyễn Thị Mai tìm cậu Trần Văn Khương

Họ và tên: Trần Văn Khương

Tên cha: Trần Văn Độ

Năm thất lạc: Khoảng 1942

Chị Nguyễn Thị Mai rất mong biết tin cậu là Trần Văn Khương, sinh khoảng năm 1929-1930, tại Hải Phòng. Bỏ đi từ Thanh Hóa năm 1942.

Cụ Trần Văn Độ và chị Trần Thị Minh

Cụ Trần Văn Độ và bà Trần Thị Minh

Cụ Trần Văn Độ sinh được hai người con là Trần Thị Minh và Trần Văn Khương. Không rõ năm nào, chị em bà Minh theo cha mẹ đi sơ tán vào Thanh Hóa. Khoảng năm 1939, mẹ mất, bà Minh phải đi buôn bán dọc theo những con sông của Thanh Hóa với những người bạn của mẹ, còn ông Khương cũng đi bán thuốc lá dạo ở chợ Vườn Hoa. Sau đó, cụ Độ đi bước nữa với cụ Nguyễn Thị Cúc.
Năm 1942, trong một lần mải chơi làm mất thuốc, ông Khương sợ cha đánh nên bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *