Tìm người thân

MS3000: Nguyễn Thị Lũy tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1940

Bà Nguyễn Thị Lũy

Bà Nguyễn Thị Lũy

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Luỹ, sinh khoảng năm 1936 đăng ký tìm gia đình. Bà Luỹ biết rất ít thông tin về người thân của mình, nhưng vẫn hy vọng sẽ tìm được người thân ruột thịt của mình.

Bà Luỹ không nhớ được tên mình cũng như chính xác thời gian mình bị thất lạc gia đình. Có người bảo cái tên Nguyễn Thị Luỹ là do cha mẹ ruột đặt cho bà, nhưng những ký ức của bà trước khi được mẹ nuôi đưa về chăm sóc thì hoàn toàn không nhớ gì cả.

Chỉ biết năm đó rất nhiều lính nhảy dù đổ bộ xuống vùng Bắc Giang. Bà Luỹ cũng đi chạy sơ tán cùng mọi người rồi thất lạc. Sau đó, bà được nhiều gia đình nhận về nuôi nên cũng không biết được chính xác địa điểm và thời gian thất lạc của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *