Tìm người thân

MS13280 : Nguyễn Thị Lựu tìm bác Nguyễn Văn Cầm

Họ và tên: Nguyễn Văn Cầm

Chị Nguyễn Thị Lựu mong biết tin bác Nguyễn Văn Cầm, quê Yên Bái. Vì hoàn mà cho làm con nuôi một gia đình thuyền vạn ở Hà Nội từ trước năm 1945. Khi đó, ông Cầm khoảng 5 tuổi. Dưới ông còn 2 người em là Lan và Viễn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *