Tìm người thân

MS3438: Nguyễn Thị Lượt tìm hai em Đường và Xưa

Họ và tên: Nguyễn Văn Đường và Nguyễn Thị Xưa

Quê quán: Nam Định

Tên cha: Nguyễn Văn Liệu

Tên mẹ: Vũ Thị Mít

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Đầu, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Thị Lượt

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Lượt

Bà Nguyễn Thị Lượt

Gia đình đăng ký tìm thông tin về ông Nguyễn Văn Đường và bà Nguyễn Thị Xưa (hoặc Thưa).

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Lượt kể lại. Vào năm 1945, cụ Nguyễn Văn Liệu dẫn 3 con là Đường, Thưa và Nẫm lên Hà Nội làm ăn. Lên Hà Nội không lâu thì cụ Liệu bị bệnh nặng rồi chết ở nhà thương Cầu Giấy rồi được đưa đi chôn ở gần cầu Long Biên, còn 3 người con lưu lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]