Tìm người thân

MS14807 : Nguyễn Thị Lượm tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Lượm

Năm thất lạc: 1978

Chị Nguyễn Thị Lượm, sinh khoảng năm 1975, đăng ký tìm gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lượm

Chị Nguyễn Thị Lượm không nhớ tên mình lúc nhỏ. Chị nghe kể lại, năm 1978, có một người phụ nữ dẫn chị Lượm đến trước cột cờ của chợ Cai Lậy, Tiền Giang rồi nói chị ngồi chờ để đi mua xôi. Sau khi cho chị Lượm gói xôi, người phụ nữ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *