Tìm người thân

MS15984 : Nguyễn Thị Lượm tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1978

Chị Nguyễn Thị Lượm

Chị Nguyễn Thị Lượm đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ bố nuôi là ông Nguyễn Văn Hải kể lại. Năm 1978, có một bé gái khoảng 3-4 tuổi đứng khóc tại cột cờ chợ Cái Bè, Tiền Giang. Nay chị Nguyễn Thị Lượm mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *