Tìm người thân

MS10541: Nguyễn Thị Lửng tìm em trai Nguyễn Đình Cừu

Họ và tên: Nguyễn Đình Cừu

Tên cha: Nguyễn Đình Hối

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mơ

Tên anh-chị-em: Ngữ, Lơ, Lửng và Thìn

Năm thất lạc: 1945

 

Bà Nguyễn Thị Lửng

Bà Nguyễn Thị Lửng đăng ký tìm em trai Nguyễn Đình Cừu, sinh năm 1939. Quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Đình Hối và Nguyễn Thị Mơ. Anh chị em là Ngữ, Lơ, Lửng và Thìn.

Năm 1945, sợ các con chết trong nạn đói nên cụ Nguyễn Đình Hối gởi 3 con là Nguyễn Đình Ngữ, Nguyễn Thị Lơ và Nguyễn Đình Cừu lên trại cứu bần ở Hà Nội. Trên đường đi thì ông Ngữ qua đời. Bà Lơ và ông Cừu ở trại cứu bần một thời gian thì bà Lơ về đón bố mẹ lên. Sau đó bà Lơ quay lại nhà cứu bần thì không tìm được ông Cừu, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *