Tìm người thân

MS5451: Nguyễn Thị Luận tìm em chồng Huỳnh Cửu

Họ và tên: Huỳnh Cửu

Năm sinh: 1923

Tên cha: Huỳnh Tri

Tên mẹ: Phạm Thị Tri

Tên anh-chị-em: Em Huỳnh Hợi

Năm thất lạc: 1976

Bà Nguyễn Thị Luận muốn tìm em chồng mình là Huỳnh Cửu, quê ở Quảng Nam, thất lạc năm 1976, khi trở ra miền Bắc.

Ông Huỳnh Cửu có cha là Huỳnh Tri, mẹ là Phạm Thị Tri, em trai là Huỳnh Hợi, vợ ông là Nguyễn Thị Đẵng (hay con gọi là Nguyễn Thị Đạt- bà mẹ Việt Nam Anh Hùng), con trai là Huỳnh Tấn Đạt (liệt sĩ). Ông Cửu đi bộ đội, tới năm 1955 thì tập kết ra Bắc. Năm 1975, ông về thăm quê, làm lại nhà cho vợ. Hồi đó, mọi người hỏi thì ông nói đang ở Cao Bằng, Lạng Sơn, tuy nhiên không biết địa chỉ cụ thể. Sau lần về thăm quê đó, ông trở ra miền Bắc và mất liên lạc với họ hàng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *