Tìm người thân

MS3417: Nguyễn Thị Luận tìm cậu Nguyễn Văn Cò

Họ và tên: Nguyễn Văn Cò

Năm sinh: 1947

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dinh

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị An , Nguyễn Văn Yên

Năm thất lạc: 1950

Chị Nguyễn Thị Luận

Chị Nguyễn Thị Luận

Chị Nguyễn Thị Luận đăng ký tìm ông Nguyễn Văn Cò, sinh năm 1947, thất lạc khoảng 3 tuổi.

Năm 1950, chồng mất, khó khăn đói kém, cụ Dinh đưa 3 người con là An, Yên và Cò đi xuống Bắc Ninh để xin ăn. Khi đi qua khỏi cầu Đáp Cầu, mấy mẹ con nghỉ tạm trong một quán nước. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi vào xin ông Cò làm con nuôi rồi dẫn đi về phía Bắc Ninh. Sau đó, cụ Dinh lại dẫn hai người con gái quay về quê mà không biết thông tin gì về người con trai út.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *