Tìm người thân

MS15194: Nguyễn Thị Lụa tìm gia đình

Họ và tên: Hồ Văn Kiến, Lộc, Phương và Lên

Năm thất lạc: 1970

Bà Nguyễn Thị Lụa lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Lụa đăng ký tìm bố Hồ Văn Kiến và các em Lộc, Phương và Lên.

Trước năm 1970, bà Nguyễn Thị Lụa sống cùng gia đình tại Campuchia. Mẹ bà Lụa, là cụ Nguyễn Thị Hay mất sớm. Cụ Hồ Văn Kiến lập gia đình mới với cụ Vú và sinh 3 con là Lộc, Phương và Lên. Năm 1970, chiến sự xảy ra, bà Lụa chạy tránh chiến sự rồi thất lạc gia đình. Năm 2011, bà Lụa gặp anh họ là ông Hồ Văn Dọc, và được biết có thể gia đình bà đã chuyển về sinh sống tại Đồng Tháp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]