Tìm người thân

MS16040: Nguyễn Thị Lụa tìm chú Nguyễn Văn Túy

Họ và tên: Nguyễn Văn Túy, tức Thúy

Tên cha: Nguyễn Văn Chất

Tên mẹ: Vũ Thị Thanh

Tên anh-chị-em: Can, Phác và Ưng

Năm thất lạc: 1960

Ông Nguyễn Văn Phác, anh ông Nguyễn Văn Túy, tức Thúy

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Văn Túy, tức Thúy, cùng con cháu của ông. Ông Nguyễn Văn Túy sinh năm 1915, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Chất và Vũ Thị Thanh. Anh chị em là Can, Phác và Ưng.

Năm 1945, ông Nguyễn Văn Túy đi mộ phu đồn điền cao su cho Pháp trong miền Nam. Năm 1960, gia đình nhận được bưu thiếp của ông gởi về. Trong thư ông Túy cho biết đã cải biên tên thành Nguyễn Văn Thúy, ông có hai người vợ là bà Trần Thị Chánh và  Chánh Thị Kim Lan, gia đình sinh sống tại Chợ Lớn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *