Tìm người thân

MS17035: Nguyễn Thị Lộc tìm chồng Lê Ngọc

Họ và tên: Lê Ngọc

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Lộc đăng ký tìm chồng Lê Ngọc, quê Bình Long cũ.

Trước năm 1974, ông Lê Ngọc là lính VNCH, đóng quân tại Quảng Trị. Tại đây, ông Ngọc chung sống với bà Nguyễn Thị Lộc, là người địa phương, và sinh được một con trai. Năm 1975, ông Ngọc theo đơn vị chuyển đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *