Tìm người thân

MS12330: Nguyễn Thị Loan tìm mẹ Lê Thị Thanh

Họ và tên: Lê Thị Thanh

Năm sinh: 1943

Năm thất lạc: 1959 - 1960

Ảnh bà Thanh

Chị Nguyễn Thị Loan đăng ký tìm mẹ Lê Thị Thanh, sinh khoảng năm 1943. Quê Khánh Hoà. Trên bà có 3 người anh là Lê Mai, Lê Gặp và Lê Toàn.

Bà Thanh lập gia đình rồi sống với gia đình chồng tại Nha Trang. Chồng bà là lính VNCH, đóng quân ở Quy Nhơn. Hai ông bà có với nhau 3 người con. Sau khi chia tay chồng, bà Thanh theo một người tên Năm Khỏe về Vĩnh Long sinh sống. Sau này, một người hàng xóm tên Nga gặp bà Thanh ở Sài Gòn, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]