Tìm người thân

MS1230: Nguyễn Thị Loan tìm cha Nguyễn Ngọc Tân

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tân

Tên cha: Nguyễn Ngọc Ỉnh

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tâm - Tên thường gọi là chị Teo

Năm thất lạc: 1989

Chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1988, mong muốn tìm cha tên là Nguyễn Ngọc Tân. Cha ông Tân là Liệt sỹ Nguyễn Ngọc Ỉnh, mẹ là cụ Nguyễn Thị Tâm.

Khi chị Loan được 8 tháng tuổi thì ông Tân được hưởng chế độ con liệt sĩ đi làm việc tại Nga. Sau đó thì gia đình không biết thông tin gì về ông Tân. Sau này có một người đi làm việc ở Nga về quê cho biết hình như ông Tân đã đi sang Đức làm ăn, nhưng cụ thể thế nào thì cũng không ai rõ.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *