Tìm người thân

MS10682: Nguyễn Thị Loan tìm ba Nguyễn Văn Sản

Họ và tên: Nguyễn Văn Sản

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Hải

Năm thất lạc: 1962

Chị Nguyễn Thị Loan lúc trẻ

Chị Nguyễn Thị Loan lúc trẻ

Chị Nguyễn Thị Loan rất mong biết tin cha Nguyễn Văn Sản, mất tin tức tức từ năm 1962.

Chị Loan nghe mẹ là bà Nguyễn Thị Phận kể lại. Trước đây ông Sản sinh sống tại Sài Gòn. Năm 1960, ông cùng anh tên Khang và em tên Hải nhận thầu công trình Trường Lam Sơn tại Khánh Hòa. Thời gian làm việc tại đây, ông chung sống với bà Phận khi đó là công nhân phụ hồ. Năm 1961, bà Phận sinh được 1 người con gái đặt tên là Loan.

Năm 1962, ba anh em ông Sản chuyển lên Lâm Đồng làm việc, bà Phận một mình nuôi con tại Khánh Hòa. Sau đó, ông Sản bảo em trai về đón chị Loan lên nhưng bà Phận không cho rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]