Tìm người thân

MS14658: Nguyễn Thị Lơ tìm em Nguyễn Thị Don

Họ và tên: Nguyễn Thị Don

Tên cha: Nguyễn Lào

Tên mẹ: Trần Thị Theo

Tên anh-chị-em: Lơ, Lững, Lương, Thiện và Thí

Năm thất lạc: 1972

Chị Nguyễn Thị Lơ

Chị Nguyễn Thị Lơ đăng ký tìm em Nguyễn Thị Don, sinh năm 1964. Quê Quảng Trị. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Lào và Trần Thị Theo. Các anh em là Lơ, Lững, Lương, Thiện và Thí.

Năm 1972, cuộc sống khó khăn, ông Nguyễn Lào đưa con gái là chị Nguyễn Thị Don vào Huế đi giúp việc nhà tại Phú Vang, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]