Tìm người thân

MS14823: Nguyễn Thị Linh tìm cậu Võ Trưởng

Họ và tên: Võ Trưởng

Tên cha: Võ Tác

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thâu

Tên anh-chị-em: Phượng, Tỉnh và Phương

Năm thất lạc: 1950

Chị Nguyễn Thị Linh đăng ký tìm cậu Võ Trưởng, sinh khoảng năm 1948, quê Khánh Hòa.  Thân sinh là hai cụ Võ Tác và Nguyễn Thị Thâu. Các anh chị là Phượng, Tỉnh và Phương.

Năm 1950, cụ Nguyễn Thị Thâu qua đời. Cuộc sống khó khăn, cụ Võ Tác mang con trai là ông Võ Trưởng gởi vào giáo xứ Đồng Hồ, thuộc dòng Phanxico tại Nha Trang nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCMĐ

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]