Tìm người thân

MS16817: Nguyễn Thị Liệu tìm con gái

Họ và tên: Nguyễn Thị Liệu tìm con gái

Năm thất lạc: 1963

Bà Nguyễn Thị Liệu đăng ký tìm con gái chưa đặt tên, sinh năm 1963 tại Sài Gòn.

Năm 1963, bà Nguyễn Thị Liệu sinh con gái. Sau khi sinh con được 3 tháng, chồng bị bắt lính, mẹ bị bệnh nên bà Liệu gởi con gái vào cô nhi viện Thông Thiên Hội tại Phú Nhuận tại Sài Gòn nhờ nuôi giúp. Năm 1965, bà Liệu quay lại thăm con thì được biết con gái đã được gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *