Tìm người thân

MS10454: Nguyễn Thị Liên tìm hai con Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Mạnh Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Mạnh Tuấn

Năm thất lạc: Tháng 3/1975

Bà Nguyễn Thị Liên mong tìm hai con Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1970 và Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1972.

Trước năm 1975, do hoàn cảnh khó khăn nên bà Liên mang hai con Dũng, Tuấn cho làm con nuôi của bà Huỳnh Kim Tiên, ở đường Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Sài Gòn. Tháng 3/1975,  hai anh Dũng và Tuấn được đưa ra nước ngoài và mất tin tức từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]