Tìm người thân

MS7714: Nguyễn Thị Liên tìm cậu Phan Văn Thu

Họ và tên: Phan Văn Thu

Tên cha: Phan Văn Cọt

Năm thất lạc: Khoảng 1977 - 1978

Gia đình tha thiết mong tin cụ Phan Văn Cọt, cùng các con của cụ là Phan Văn Thu, Phan Văn Hội và Phan Thị Khai.

Hình vợ chồng ông Phan văn Cọt và 3 con Phan Văn Thu, Phan Văn Hội, Phan Thị Khai chụp năm 1965

Vợ chồng ông Phan văn Cọt và 3 con chụp năm 1965.

Năm 1954, cụ Phan Văn Cọt cùng chị gái là Phan Thị Thước sang Lào làm ăn. Sau đó, cụ Thước lấy chồng, nên cụ Cọt về quê rồi vào Nam lập nghiệp. Năm 1975, gia đình nhận được thư và ảnh gia đình của cụ Cọt. Trong thư cụ cho hay mình đã lập gia đình và sinh được 3 người con là Thu, Hội và Khai. Năm 1977, gia đình cụ Cọt đi kinh tế mới ở Tây Ninh. Sau đó gia đình vẫn liên lạc được với gia đình cụ Thu. Đến năm 1978 thì mất liên lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *