Tìm người thân

MS15407: Nguyễn Thị Liêm tìm em Nguyễn Văn Chén

Họ và tên: Nguyễn Văn Chén

Tên cha: Nguyễn Văn Lai

Tên mẹ: Nguyễn Thị Sảnh

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Liêm

Năm thất lạc: Trước năm 2002

Chị Nguyễn Thị Liêm

Chị Nguyễn Thị Liêm đăng ký tìm em Nguyễn Văn Chén, sinh năm 1954. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Lai và Nguyễn Thị Sảnh.

Năm 1992, bà Nguyễn Thị Liêm và ông Nguyễn Văn Chén sinh sống tại An Giang. Ông Chén bán vé số, có vợ là người Tây Ninh. Trước năm 2002, vợ chồng ông Chén chuyển về Tây Ninh sinh sống. Năm 2002, bà Liêm chuyển lên Bình Phước. Năm 2003, có người quen cho biết, ông Chén về tìm chị gái nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]