Tìm người thân

MS7181: Nguyễn Thị Liêm tìm cha Bob-Lin

Họ và tên: Bob-Lin

Năm sinh: 1921

Năm thất lạc: 1952

Người trong hình là bà Nguyễn Thị Liêm rất mong biết tin cha là cụ Bob-Lin, sinh khoảng năm 1921, quốc tịch Pháp.

MS7181

Hình bà Nguyễn Thị Liêm

Năm 1952, cụ Bob-Lin qua Việt Nam làm việc ở số 69 đường Công Lý, Sài Gòn. Trong thời gian làm việc ở đây, cụ chung sống với một phụ nữ Việt Nam tên là Nguyễn Thị Hoa rồi sinh được người con gái đặt tên là Nguyễn Thị Liêm. Khi con gái được 6 tháng tuổi, cụ Bob-Lin hết hạn công tác nên trở về nước.

Sau đó, thỉnh thoảng cụ cũng liên lạc với vợ con. Năm 1956, qua một người bạn là Dellier, cụ xin cho cụ Hoa được vào làm thợ may ở trại Võ Tánh, thuộc phái đoàn giao dịch với Ủy Hội Quốc Tế, tại Sài Gòn rồi bặt tin từ ngày đó.

MS7181

Hình mẹ cụ  Nguyễn Thị Hoa

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *